czen
123456

Projekt Nová Karolina

Nová Karolina vizualizace a popis objektů

Nová Karolina se nachází pouhých 500 m od historického centra města. Má strategickou polohu bez zvláštních omezení a plně využívá této své vynikající pozice v blízkosti městského centra, podél hlavních ulic. Přínosem je její jedinečná viditelnost zejména z tzv. Frýdlantských mostů, ulice 28. října a rovněž okolních ulic. Stavební plocha o rozloze 32ha je na severu orámována ulicí 28. října, na západě ulicí Místeckou a železniční tratí, na jihu Frýdeckou silnicí a řekou Ostravicí a na východě stávajícím areálem výstaviště Černá louka.

Dobře organizovaná síť městské hromadné dopravy, do které patří tramvajové, autobusové a trolejbusové linky, pokrývá veškeré potřeby Ostravy. Tramvajové a trolejbusové linky se svými zastávkami se nacházeji buď na hranicích Nové Karoliny nebo uvnitř území. Návštěvníci přijíždějící automobilem se na území Nové Karoliny dostanou rychle a snadno po silnici Místecká nebo Frýdecká. Oba příjezdy se nacházejí na hranicích areálu a jsou napojené na vnitřní dopravní systém uvnitř Nové Karoliny.

Nová Karolina dopravní dostupnost


Pohodlný přístup je usnadněn přímým pěším spojením s jen 300 m vzdáleným vlakovým nádražím Ostrava – střed a Ústředním autobusovým nádražím. Propojení s rezidenční a administrativní oblastí obvodu Moravská Ostrava na západ od Nové Karoliny je zajištěno pomocí elegantní lávky pro pěší, pnoucí se nad ulicí Místecká a železničním koridorem. Chodci se na území Nové Karoliny dostanou také po zeleném pěším bulváru vedoucím od severu na jih od městského centra a od východu po nových ulicích vedoucích podél administrativních a rezidenčních objektů budovaných v rámci první etapy projektu.

Nová Karolina - lávka

Projekt Nová Karolina se bude dále rozrůstat v navazujících fázích až do celkové rozlohy 32ha  / 79 akrů. Multifunkční centrum o celkové ploše 240.000 m2 bude obsahovat maloobchodní prostory (86.000 m2), rezidenční objekty (přibližně 1.200 bytových jednotek), kancelářské prostory (60.000 m2), oddechová, zábavní a sportovní zařízení (12.000 m2), rozsáhlé parkovací plochy, zelené plochy a prostory s dalším využitím.

Dvě historické budovy chráněné jako památky průmyslové architektury budou připomínat průmyslovou minulost Karoliny a ve zrekonstruované podobě budou poskytovat prostory pro kulturní, společenské, sportovní a vzdělávací akce přístupné veřejnosti.