czen
123456

Vítěz developerské soutěže

Společnost Multi Development uspěla v developerské soutěži o území ostravské Karoliny

Velmi sledovaná veřejná soutěž o využití lokality Karolina v centru Ostravy dospěla k očekávanému vyhlášení výsledků, které se zájmem sledovala především ostravská veřejnost. Ostravské městské zastupitelstvo rozhodlo o tom, že se vítězem této veřejné soutěže stal projekt předložený společností Multi Development, který je pozitivně přijímán i odbornou veřejností.

Společnost Multi Development je jednou z nejvýznamnějších developerských společností na evropském trhu s centrálou v Holandsku a pobočkami po celém kontinentu. Společnost patří do skupiny jedné z největších investičních společností Morgan Stanley. Realizací desítek zajímavých a vysoce ceněných projektů po celé Evropě získala společnost Multi Development pověst tvůrce měst.

"Samozřejmě, že z úspěchu v této veřejné soutěži máme neobyčejnou radost a rozhodnutím ostravského zastupitelstva se cítíme být velice poctěni", uvedl Luboš Kočí, ředitel Multi Development Czech Republic. "Náš projekt vychází z filozofie, že Karolina musí sloužit především lidem, ostravské veřejnosti. Prioritou je vytvoření kvalitních veřejných prostor, které přirozeně naváží na současné městské centrum a budou inspirovány i historickým kontextem tohoto místa.

Lokalita ostravské Karoliny je velmi zajímavá v celorepublikovém měřítku a je to rovněž šance pro architekty, kteří mají příležitost dotvořit podobu městského centra Ostravy na další desetiletí. Tento úkol je samozřejmě pro naši společnost velmi zavazující, není možné si nevšimnout, jak osud tohoto území leží všem Ostravanům na srdci. Věříme, že se zázemím v Morgan Stanley zrealizujeme náš návrh k jejich spokojenosti," uvedl dále Luboš Kočí.

Myslíme si, že jako prvotní koncept náš návrh představuje vyvážený startovací podklad k dalšímu rozpracování. Věříme, že budeme mít možnost v konzultacích se všemi dotčenými úřady, organizacemi a institucemi dospět k optimálnímu řešení, ze kterého budou snad mít užitek všichni obyvatele města a regionu," dodal Luboš Kočí.


Karolina naváže na historické jádro

Nenásilné rozšíření hranice dnešního historického centra Ostravy jižním směrem, propojením s územím Karoliny, vytvořením nového městského území, kde hlavním měřítkem bude člověk, je hlavním cílem návrhu společnosti Multi Development s absolutní podporou Morgan Stanley.

Snahou autorů návrhu je vytvořit městskou strukturu, která měřítkem městských bloků, jednotlivých domů, proporcemi ulic a náměstí a způsobem jejich využití odpovídá historicky rostlé struktuře městského jádra. Všechny památkově chráněné objekty a ostatní architektonicky cenné stavby, jež se nalézají na území Karoliny nebo v jejím těsném sousedství, mají své definované místo v nově navržené urbanistické struktuře. "Naší snahou je nabídnout komplexní řešení tak, aby nově navrhované urbanistické prvky měly vzájemný vztah a souhru s tím, že Karolina plynule navazuje na historické jádro města a neklade si za cíl mu konkurovat," uvedl Luboš Kočí.


Karolina pro lidi

U projektu ostravské Karoliny vychází Multi Development právě z dlouhodobých zkušeností se smíšenými vnitroměstskými projekty a regenerací center velkých evropských měst.

"Proporce ulic a promenád v našem projektu Karoliny vycházejí z proporcí ulic současného centra, náměstí ani bloky moderních budov se svou velikostí nepokouší konkurovat současným ostravským náměstím. Jde nám především o respektování stávajícího centra Ostravy, se kterým se snažíme udržovat harmonii. Rovněž se zabýváme plynulým napojením tohoto území na pokračování směrem jižním až k národní kulturní památce Dolní Vítkovice." vysvětlil architekt Vladimír Kružík, ze společnosti Helika.

V tomto území by například mohl ideálně vyrůst v současnosti tolik diskutovaný univerzitní kampus. Pokud by rostl společně s celým územím nové Karoliny, představoval by spolu s konceptem navrhovaným Multi Development velmi silný impuls a skvělý potenciál pro celou širší oblast městského centra.


Multi Development nabízí komplexní řešení

Projekt společnosti Multi Development nabízí Ostravě komplexní řešení, které má všechny předpoklady v dalším vývoji splnit všechny parametry živého centra města. Území bývalé koksovny Karolina by se tak díky tomuto nabízenému řešení stalo obchodním, kulturním i společenským centrem a místem pro příjemný život.

"Prioritou bylo vytvoření kvalitních veřejných prostor pro lidi, s lidským měřítkem, plně funkčního městského prostoru s velkou preferencí pěších tras, kde ulice a náměstí mají nějaký smysl, a kde se dobře žije. V této soutěži šlo vedle vlastního návrhu rovněž o kvalitu, zkušenosti, track racord a finanční zázemí developerů, a v těchto kategoriích představuje Multi Development se zázemím ve společnosti Morgan Stanley nepochybně špičku," tvrdí Luboš Kočí.