czen
123456

Stavební práce pokračují dle časového harmonogramu

Aktuálně byla dokončena ocelová konstrukce centrální části objektu, tzv. "Dómu".

V současnosti probíhají na stavbě rozsháhlé práce, zejména se stavbaři snaží využít na toto období relativně mírného počasí.

Výstavba objektu Obchodně zábavního centra Forum Nová Karolina pokračuje dle naplánovaného postupu prací, s termínem dokončení v březnu 2012. V současné době jsou dokončeny všechny hlavní železobetonové konstrukce, podařilo se dokončit ocelovou konstrukci centrální části objektu, tzv. Dómu.

Pokračuje realizace nosné ocelové konstrukce prosklené střechy. Aby bylo možné ochránit intreriér budouvy před povětrnostními vlivy, snažíme se co nejrychleji vyzdívat obvodové stěny a rovněž v co nejkratším čase realizovat prosklený obvodový plášť.

Naproti objektu Obchodně zábavního centra již probíhají intenzivní práce na výstavbě obytného objektu v rámci první etapy. Práce v současné době spočívající v ražení pilot pro základovou konstrukci rezidenčního objektu. Objekt bude obsahovat asi 240 bytů a jeho dokončení je plánovanáno rovněž na jaro 2012. Předprodej budovaných bytů byl již zahájen, více informací naleznou zájemci na stránkách www.rezidence-novakarolina.cz.

Je takřka dokončeno podzemní parkoviště s přibližně 350 parkovacími místy pod budoucím novým náměstím před historickými budovami Ústředny a tzv. Dvojhalí.

Probíhají rovněž kontinuální práce na velkém objemu venkovní infrastruktury, která umožní kvalitní napojení oblasti Nové Karoliny na veškerou okolní infrastrukturu.