czen
123456

Nová Karolina viditelně roste

Stavba zaměstnává stovky lidí, objem realizovaných prací se blíží ke 400 milionům korun, brzy vyroste skelet první budovy

Projekt Nová Karolina v Ostravě významně pokročil. Společnost Multi Development Česká republika dokončila základy Obchodně zábavního centra Nové Karoliny s více než 600 pilotami, velkou část podkladních betonů, základové desky a izolací a více než 50 betonových sloupů ve 2. podzemním podlaží. Na staveništi bylo přemístěno přes 200 tisíc m3 zeminy a běží práce na okolní infrastruktuře a komunikacích budoucího Obchodně zábavního centra, které je stavebně nejnáročnějším objektem projektu.

„Připravujeme zahájení stavby podzemního parkoviště pod novým Centrálním náměstím před historickými objekty, začaly přípravné práce na staveništi Obytného bloku a společně s atelierem architektky Evy Jiřičné se intenzivně pracuje na detailním projektu nové lávky pro pěší, která překlene kolejiště ČD a ulici Místeckou a propojí tak areál Nové Karoliny s autobusovým a vlakovým nádražím. Na staveništi 1. etapy projektu jsou hotovy práce za přibližně 370 milionů korun, z toho 140 jsme investovali do začátku letošního roku, dalších asi 230 milionů jsou už práce letošní“, uvedl Luboš Kočí, ředitel společnosti Multi Development ČR.

Postup stavby je ovšem nyní komplikován silnými dlouhotrvajícími dešti. Pokud se počasí alespoň trochu umoudří, bude se tempo výstavby ještě zvyšovat a každý měsíc přibudou na Nové Karolině stavební práce v hodnotě přes 100 milionů korun.

V červnu a červenci už postupně začne růst železobetonový skelet budovy Obchodně zábavního centra. Na stavbě podzemního parkoviště pod náměstím by měly být zpuštěny zemní práce zahrnující přibližně dalších 20 tisíc m3 výkopů. Rovněž v případě stavby Obytného bloku začnou zemní práce pod budovou. Současně bude dokončena definitivní obvodová komunikace celé Nové Karoliny.

Z pohledu města je podstatné, že se práce na projektu po krizí vynuceném přerušení ze strany Multi Development ČR rozběhly tak, jak společnost ohlásila. Jen do konce roku bude na stavbě Obchodně zábavního centra prostavěna zhruba miliarda korun a další stovky milionů na souvisejících stavbách v rámci 1. etapy. Takové objemy představují jen v tomto roce zaměstnání pro více než tisíc techniků a zaměstnanců ve stavební výrobě, což je významný příspěvek k poklesu nezaměstnanosti nejen v Ostravě“, upozornil náměstek primátora Ostravy pro majetek a finance Lukáš Ženatý.

V tuto chvíli pracuje na staveništi více než 30 techniků a zhruba 300 lidí ve stavební výrobě, kulminace prací se očekává v roce 2011, kdy se na území bude pohybovat 2000 až 2500 lidí. V tomto období bude muset město také počítat s omezením dopravy v okolí Nové Karoliny. Při stavbě plánované pěší lávky podle projektu Evy Jiřičné bude dopravně inženýrskými opatřeními ovlivněna na čas i železniční doprava.

Projekt Nová Karolina významně pokročil také v zajištění budoucích nájemců ve stavěných objektech, v zajištění obsazenosti a nalezení kvalitních obchodníků či uživatelů a provozovatelů všech vzniklých ploch a budov. „Jsme velmi rádi, že zejména u Obchodně zábavního centra je již v tomto brzkém stadiu výstavby velmi kvalitně pronajato přes 65 % ploch. Se svým partnerem - společností Passerinvest –také aktivně pracujeme na zajištění pronájmů budoucí kancelářské budovy,“ konstatoval ředitel Multi Development ČR Kočí. Do konce roku se rovněž rozjede prodej nových bytů v moderním bytovém objektu 1. etapy.