czen
123456

Aktuálně z výstavby Karoliny - začaly práce na interiérech

Z Frýdlantských mostů můžete vidět, že práce na budoucím obchodně zábavním centru postupují velmi rychle. V květnu bychom měli rádi celý objekt uzavřený tak, aby byl ochráněn před povětrnostními vlivy. To znamená, že budou vodotěsné veškeré prosklené fasády, plné i prosklené střechy.

Dnes už můžete na některých fasádách zahlédnout finální povrch plných, neprůhledných stěn – bílý obklad ze sklocementových panelů. Usilovně pracujeme také na interiérech – pokračujeme nejen v realizací rozvodů technologií, ale také se stavbou plných a montáží prosklených vnitřních příček a stěn. V dubnu budou zahájeny práce na vnitřních hrubých podlahách.

U budoucího bytového domu můžete zaznamenat výrazný posun v realizaci – nedávno byly dokončeny základové konstrukce a v minulých dnech byla zahájena stavba prvních nadzemních železobetonových konstrukcí – sloupů a stěn.

Budoucím bulvárem pro pěší, mezi objektem obchodně-zábavního centra a rezidenčním objektem, postupuje realizace rozvodu tepla a chladu tak, abychom mohli co nejdříve realizovat hrubé terénní úpravy na finální úroveň.

 

Nová Karolina - fotogalerie z průběhu stavby 05.04.2011 Nová Karolina - fotogalerie z průběhu stavby 05.04.2011 Nová Karolina - fotogalerie z průběhu stavby 05.04.2011 Nová Karolina - fotogalerie z průběhu stavby 05.04.2011
Nová Karolina - fotogalerie z průběhu stavby 05.04.2011 Nová Karolina - fotogalerie z průběhu stavby 05.04.2011 Nová Karolina - fotogalerie z průběhu stavby 05.04.2011 Nová Karolina - fotogalerie z průběhu stavby 05.04.2011
Nová Karolina - fotogalerie z průběhu stavby 05.04.2011      

 

Pro další informace prosím kontaktujte:

Lucie Husníková
Telefon: +420 221 015 911
E-mail: lhusnikova@multi-development.com